• ราคานี้สำหรับเตียง Double Bed เท่านั้น กรณีต้องการเตียง Twin Bed มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาทสุทธิ/คืน • เตียงเสริม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 600 บาทสุทธิ/คืน/คน ราคานี้รวมอาหารเช้าแล้ว (จากปกติ 1,000 บาท) • กรุณา