👉ระยะเวลาจอง วันนี้ – 30 ก.ย. 66
👉ระยะเข้าพัก วันนี้ – 31 ต.ค. 66
📌เงื่อนไขทั่วไป
• ราคานี้สำหรับเตียง Double Bed เท่านั้น กรณีต้องการเตียง Twin Bed มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาทสุทธิ/คืน 
• เตียงเสริม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาทสุทธิ/คืน/คน ราคานี้รวมอาหารเช้าแล้ว
• กรุณาชำระเงินค่าห้องก่อนเข้าพัก
• การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างที่มี
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดโปรโมชั่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆได้
• จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเข้าพักได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
• สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
• โรงแรมมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของโรงแรมเป็นที่สิ้นสุด
• Massage Service ดำเนินการโดย third party โรงแรมจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากการใช้บริการดังกล่าว
• สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม โรงแรม The Garden 304 โทร 037-208-880 อีเมลล์ guestservice@thegarden304.com