☑️ จองและเข้าพัก ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
📌เงื่อนไขทั่วไป
•  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  • ราคาพิเศษดังกล่าวเป็นราคาสุทธิสำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน • ราคานี้สำหรับเตียง Double Bed เท่านั้น กรณีต้องการเตียง Twin Bed มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาทสุทธิ/คืน • เตียงเสริม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 600 บาทสุทธิ/คืน/คน ราคานี้รวมอาหารเช้าแล้ว (จากปกติ 1,000 บาท) • กรุณาชำระเงินค่าห้องก่อนเข้าพัก (โอนเงินเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมง) • การสำรองห้องพักได้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง ณ ขณะนั้น • การสำรองห้องพักผ่านทางเบอร์ติดต่อและอีเมลล์ที่ทางโรงแรมกำหนดเท่านั้น • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดโปรโมชั่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆได้ • จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเข้าพักได้ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ • โรงแรมมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของโรงแรมเป็นที่สิ้นสุด 
• Massage Service ดำเนินการโดย third party โรงแรมจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากการใช้บริการดังกล่าว • สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม โรงแรม The Garden 304                  โทร 037-208-880  ​อีเมลล์ guestservice@thegarden304.com